Aplikoni për Anëtarësinë e Asociuar

Nisur nga viti 2024, hapëm aplikacionet për anëtarësi të re në GIN. Jeni në vendin e duhur në kohën e duhur.

Çdo tremujor, shtojmë vlerë të arsimit dhe rrjetëzimit në anëtarësi vlera me mijëra dollarë.

Sot, bashkohuni me ne si Anëtar i Asociuar vetëm për një tarifë nisjeje prej $20 USD dhe kontribute mujore prej $18.95 USD.