Klube dhe shtëpiza

GIN është aktualisht në procesin e krijimit të “Lozhave” dhe “Clubhouses” lokale në mbarë globin ku ka “grupe” anëtarësh. Ndërsa anëtarësimi rritet, numri i “Lozhave” dhe “Clubhouses” do të rritet.

Këto “Lozha dhe Klube” do të jenë të aksesueshme dhe të disponueshme ekskluzivisht për “Vetëm anëtarët”.

Ato do të përdoren për takime të kapitujve lokalë, seminare, trajnime të kursit të zotërimit të mjeshtërisë së suksesit, seminare, tryeza të rrumbullakëta, konferenca, ngjarje virtuale në internet, ngjarje sociale GIN dhe shpërndarjen e “Trajnimeve të Nivelit të Lartë” të klasifikuara.

Ata do të jenë gjithashtu të disponueshëm për aktivitete argëtuese dhe ngjarje sociale, si dhe do të jenë një vend ku anëtarët mund të shkojnë për shoqëri dhe shoqëri me anëtarë të tjerë të GIN.